Spoločenské zvyky

Ak si chcete vychutnať srbské zvyky či tradície vyberte sa na vidiek, ďaleko od zhonu a ruchu veľkomiest. Tu nájdete nedotknutú srbskú kultúru, tradície, zvyky, ktoré sa po stáročia tradujú z generácie na generáciu.

Srbi majú mnoho tradícií, ako napríklad Slava – oslava svätého, ktorá je výhradným zvykom srbského ľudu. Každá rodina má jedného svätého patróna, ktorého si uctievajú a on ich ochraňuje.

Srbský ľudový tanec – Kolo.

Srbský tradičný tanec je kruhový tanec s názvom Kolo, ktorý je bežný medzi Srbmi, Chorvátmi, Čiernohorcami a Macedóncami. Ide o kolektívny tanec, kde skupina ľudí, zvyčajne niekoľko desiatok, sa držia vzájomne za ruky alebo okolo pása, tvoriaci kruh, polkruh alebo špirálu. V Čiernej Hore je tento tanec nazývaný Oro. Podobné kruhové tance tiež existujú v iných kultúrach regiónov.

Srbská pravoslávna cirkev používa tradičný juliánsky kalendár, podľa ktorého sviatok vianočný, u nás 25. december pripadá v súčasnosti na 7. január v Gregoriánskom kalendári, tak Srbi oslavujú Vianoce 7. januára spolu s pravoslávnymi. Skoro ráno na Štedrý deň, hlava rodiny ide do lesa, aby sa vyrúbal badnjak, mladý dub, ktorý potom prinesie do kostola, kde je požehnaný kňazom. Potom je dub zbavený vetiev a s pšenicou a inými zrnami je pálený v krbe. Spaľovanie badnjaka je rituál, ktorý je pohanského pôvodu a je považovaný za obeť Bohu, tak aby nadchádzajúci rok priniesol veľa jedla, šťastia, lásky a bohatstva.

Vianočný chlieb – česnica.

Vo Vianočný deň sa podáva pečené prasiatko. Najdôležitejšie vianočné jedlo je česnica, špeciálny druh chleba s mincami. Počas obeda rodina rozdelí chlieb a ten, kto nájde mincu, ten bude mať zvlášť šťastný rok. Vianoce nie sú spojené s darmi ako je zvykom na západe. Väčšina srbských rodín dáva dary na Nový rok. Santa Klaus / Dedo Mraz a vianočný stromček sú skôr spojené s oslavou Nového roka. Avšak v Srbsku nemajú pevnú tradíciu a dorazili sem až ako výsledok globalizácie.

Srbi oslavujú pravoslávny Nový rok, ktorý v súčasnosti pripadá na 14. januára v Gregoriánskom kalendári. Ak vám jeden Silvester bol málo, v Srbsku, predovšetkým v Belehrade a veľkých mestách ako Novi Sad, Niš a Jagodina prebiehajú v noci z 13. na 14. januára veľké oslavy príchodu Nového roka.

Srbsky vidiek

Tak ako u nás aj v Srbsku v odľahlých vidieckych mestečkách  ženy šijú tradičné kroje, ktoré nosia na rôzne príležitosti ako sú sviatky, oslavy či svadby.

Návštevníci, ktorí spoznali rôzne kúty Srbska, rozmanité zvyklostí či tradície regiónov odchádzajú plný nezabudnuteľných zážitkov.

Slovenská menšina

Slováci sú treťou najväčšou etnickou skupinou v  Srbsku. Žije ich tu viac ako 50 000, predovšetkým v okolí mesta Vojvodina a v Belehrade. Etnickí slováci si uchovávajú vlastný jazyk, avšak väčšina z nich sú protestanti. Slovenčina je jedným zo šiestich oficiálnych jazykov Vojvodiny. Mestá Bački Petrovac a Kovačica sú kultúrnymi centrami slovákov vo Vojvodine.